Schimburi criptografice iraniene

Articolul 15b 1    Se interzice: a furnizarea, în mod direct sau indirect, schimburi criptografice iraniene asistență tehnică sau de servicii de brokeraj cu privire la produsele enumerate în anexa VIIB sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în anexa VIIB către orice persoană, entitate sau organism iranian, sau în scopul utilizării în Iran; b acordarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară cu privire la produsele enumerate în anexa VIIB către orice persoană, entitate sau organism iranian, sau în scopul utilizării în Iran.

Tipul hardware al dispozitivului de protecție a informațiilor criptografice

Articolul 15c Interdicțiile prevăzute la articolul 15a nu aduc schimburi criptografice iraniene executării, până la 15 apriliea contractelor încheiate înainte de 22 decembrie sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

Transferul se notifică în prealabil în scris autorităților competente din statul membru în cauză dacă are o valoare de cel puțin 10  EUR sau echivalentul în altă monedă; b transferurile datorate în cazul unor tranzacții privind alimente, asistență medicală, echipamente medicale sau în scopuri agricole sau umanitare, cu o valoare de cel puțin   EUR sau echivalentul în altă monedă, și transferurile datorate în cazul unor tranzacții privind transferurile de sume de bani personale, cu o valoare mai mare de cel puțin învățarea câștigurilor online sau echivalentul în altă schimburi criptografice iraniene, necesită autorizarea prealabilă din partea autorității competente din statul membru în cauză, în conformitate cu alineatul 2.

dezavantaje ale tranzacționării cu opțiuni binare

Statele membre se informează reciproc în legătură cu orice autorizație acordată la intervale de trei luni; c orice alt transfer cu o valoare de cel puțin 10  EUR sau echivalentul în altă monedă necesită o autorizare prealabilă din partea autorității competente din statul schimburi criptografice iraniene în cauză, în conformitate cu alineatul 2. Statele membre se informează reciproc în legătură cu orice autorizație acordată la intervale de trei luni.

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferul de fonduri de la o entitate aflată sub incidența alineatului 1 literele a - d se adresează de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului sau în numele acestuia, autorităților competente ale statelor membre în care este stabilit prestatorul de servicii de plată.

Dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, notificările și cererile de autorizare se adresează, în cazul unui transfer către o entitate aflată sub incidența alineatului 1 literele a - dde către plătitor, iar în cazul unui transfer de la o entitate aflată schimburi criptografice iraniene incidența alineatului 1 literele a - dde către beneficiar, autorităților competente ale statului membru în care plătitorul sau, respectiv, beneficiarul este stabilit.

FIU sau respectiva autoritate competentă servesc drept centru național de primire și analiză a declarațiilor privind tranzacțiile suspecte în legătură cu posibile încălcări ale prezentului regulament.

FIU sau o altă autoritate competentă în acest domeniu are acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care are nevoie pentru a-și îndeplini în mod corespunzător această atribuție, inclusiv la analiza informărilor privind tranzacțiile suspecte.

oferte de munca de la domiciliu nu internet

Articolul 30a 1    Transferurile de fonduri către și de schimburi criptografice iraniene o persoană, entitate sau organism iranian care schimburi criptografice iraniene intră în domeniul de aplicare al articolului 30 alineatul 1 se prelucrează după cum urmează: a transferurile datorate în cazul unor tranzacții privind alimente, asistență medicală, echipamente medicale sau în scopuri agricole sau umanitare se realizează fără autorizare prealabilă.

Transferul se notifică în prealabil în scris autorității competente din statul membru în cauză dacă are o valoare de cel puțin 10  EUR sau echivalentul în altă monedă; b orice alt transfer cu o valoare mai mică de 40  EUR sau echivalentul în altă monedă se realizează fără autorizare prealabilă.

Transferul se notifică în prealabil în scris autorității competente din statul membru în cauză opțiuni binare martingale are o valoare de cel puțin 10  EUR sau echivalentul în altă monedă; c orice alt transfer cu o valoare de cel puțin 40  EUR sau echivalentul în altă monedă necesită o autorizare prealabilă din partea autorității competente din statului membru în cauză.

Statele membre se informează reciproc în legătură cu orice autorizație respinsă la intervale de trei luni.

Iranul se deschide către criptomonede

Atunci când schimburi criptografice iraniene mulți prestatori de servicii de plată acționează ca intermediari, numai primul prestator de servicii de plată care prelucrează transferul are obligația de a respecta obligația de a notifica sau de a solicita autorizarea, după caz. Articolul 30b 1    În cazul în care a fost acordată o autorizație în conformitate cu articolele 24, 25, 26, 27, 28 sau 28a, articolele 30 și 30a nu se aplică.

mijloace de trai cu opțiuni binare fără investiții

Cerința de autorizare a transferurilor de fonduri în conformitate cu articolul 30 alineatul 3 literele b și c nu aduce atingere executării transferurilor de fonduri notificate în avans autorității competente sau autorizate de aceasta înainte de 22 decembrie Astfel de transferuri de fonduri schimburi criptografice iraniene execută înainte de 15 aprilie Articolele 30 și 30a nu se aplică cu privire la transferurile de fonduri prevăzute la articolul În sensul prezentului regulament, «tranzacțiile care par să aibă legătură între ele» includ: a o serie de transferuri consecutive de la sau către aceeași instituție finanicară sau de schimburi criptografice iraniene care intră sub incidența articolului 30 alineatul 1 literele a - d sau de la sau către aceeași persoană, entitate sau organism iranian, în legătură cu o obligație unică de transfer de fonduri, în cazul în care fiecare transfer individual se situează sub pragul relevant stabilit la articolele 30 și 30a, dar, luate împreună, îndeplinesc criteriile pentru notificare sau autorizare; sau b un lanț de transferuri care implică diferiți prestatori de servicii de plată sau persoane fizice ori juridice, care îndeplinește o obligație unică de a realiza un transfer de fonduri.

Autoritatea competentă poate percepe o taxă pentru evaluarea cererilor de autorizare.

  • Iranul va Dodge sancțiunile SUA prin legile sale de criptocuritate - Cel mai bun ICO pentru tine
  • În întreaga lume în - Un an de referință pentru impozitul pe criptare |
  • Iranul va legaliza minele criptografice -
  • Ce este lucrul la opțiunile binare

În cazul în care au fost formulate obiecții din cauza unei anchete aflate în desfășurare, autoritatea competentă declară acest lucru și comunică decizia adoptată în cel mai scurt timp. Autoritățile competente au acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și referitoare la aplicarea legii schimburi criptografice iraniene care au nevoie pentru desfășurarea anchetei.

Informațiiimportante