Lucrați de la casa marano di napoli, Voltaire - Candid - Dialoguri Si Anecdote Filozofice

Partenerul potrivit casei tale

Textele volumului de faţă sînt leproduse după: Voitaire, Opere alese; Dialoguri şi anecdote filozofice.

Partenerul potrivit casei tale

Baza socială a regimului monarho-feudal din Franţa de atunci se îngustase mult prin revocarea Edictului din Nantes Cal-viniştii francezi luaseră drumul exilului, şi războiul Ligii de la Augsburg îi găsise in tabăra duşmana. Literatura arHflr at" reflecta tot mai direct depărtarea burgheziei franceze de regalitate şi totodată aprigele nemulţumiri aju maselor populare.

Notarul Arouet, tatăl lui, avea însă o clientelă Aristocratică: ducele de Saint-Simon, marchizul de Châteauneuf, fratele său, abatele şi mulji alţi nobili ale căror averi le fructifica în plasamente sigure. Iată de ce abatele de Châteauneuf primi să fie naş nou-născutului. Acolo, părintele Poree şi alţi dascăli iezuiţi predau multă retorică latină, ceva «istorie sacra» după Biblie, lucrați de la casa marano di napoli de filozofie scolastică medievala şi puţina aritmetică.

Nici urmă de filozofie nouă, carteziană, în acel învăţămînl.

Unde este insula Capri în ce țară. Un weekend în Capri. Casa Morgano - aproape de centrul orașului

Nimic despre fizică şi ştiinţele naturii. Geografia, istoria naţională, literatura franceză şi limbile moderne erau de asemenea ignorate de programele colegiilor iezuite, in schimb, multa grija faţă de educaţia mondenă a iiilor de nobili şi burghezi bogaţi. Tinărul Arouet n-a ieşit bigot din mîinile profesorilor săi iezuiţi. Predicile lor nu i-au clintit incredulitatea sădită' în el de Châteauneuf.

Dar spre marea mîhnire a tatălui său, după colegiu, Franeois-Marie numai Ia studii juridice nu se gtndea.

Voltaire - Candid - Dialoguri Si Anecdote Filozofice

Spre a-l căpătui într-un fel, notarul îl trimise, în vara anuluila Haga, ca paj în suita marchizului de Châteauneuf, numit ambasador în Olanda. Iată însă eă, după abia cîteva luni, ambasadorul, fratele abatelui petrecăreţ, îşi expediază pajul înapoi la Paris.

Pajul, în care fierbea seva tinereţii, «omproraisese misiunea diplomatică a Regelui-Soare printr-o aventură cu o calvinistă din numeroasa eolonie a protestanţilor francezi refugiaţi in Ţările-de-Jos după revocarea Edictului din Nantes. Ba pusese cMar te «ale răpirea îneîntătoarei Pimpette! Tînărul Arouet nu va ajunge deci nici secretar de ambasadă! Notarul era disperat.

lucrați de la casa marano di napoli

Sub ameninţarea de a-l denunţa autorităţilor ca pe un fiu recalcitrant — eeea ce i-ar fi atras un an, doi de cuminţire într-o celulă a Bastiliei — bătrînul izjîuti să-l convingă eă a sosit momentul să-şi înceapă stagiul de viitor om al legii, lucrînd te birourile unui procuror, adică jurisconsult, din Cartierul Latin.

De-a lungul acestor aventuri şi manifestări mondene de adolescent sprinţar şi neascultător, se eonturează Cfva dis lucrați de la casa marano di napoli warelui gînditor şi militant iluminist de mai H-rzkt: gust pentru viata fastuoasă şi rafinată a elasei dominante de atunci, dar totodată rezistenţă faţă de mentalitatea şi ideologia aeefeî societăţi.

Nfteonformismul acesta îl va hotărî timp pentru opțiuni de tranzacționare devină Hterat. Va trăi din pana sa, cit de cît independent, şi nu va mai cumpăra eu zeci de mii do livre părinteşti vreo slujbă de consilier, ca să fie silit apoi să vîndă dreptatea pe bani spre a-şi scoate capitalul.

TTiteniniţarileşi ascunzişurile în provincie, spre a evitn alte găzduiri forţate in castelele întărite ale majestă-ţfi-sale, îl mai depărtează din cîud in cuid de ispitele Parisului. Din mai şi pînă la mijlocii a mi lui următor este închis la Bastiiia pentru o satiră adresată răposatului rege.

Viaţa aceasta frumoasă fu brusc curmată de conflictul cu cavalerul de Rohan. Un cuvînt de spirit ceva mai usturător adresat acestui nobil vlăstar îi atrase o josnică' răzbunare.

Perioada dintre cele doifă întemniţări la Bastiiia prefigurează în mic întreaga carieră a lui Voltaire şi conţine prevestirea aspectelor majore ale modului său de viaţă şi ale imensei sale opere. Frecventarea saloanelor aristocratice în care apăreau şi mari financiari ai vremii, ca fraţii Paris şi Crozat, îl conving de atotputernicia banului atunci cînd nu te poţi lăuda cu o naştere ilustră.

Burghezul, spre a fi respectat, trebuie să fie bogat. Şi Voltaire pune în aceşti ani bazele averii lui de mai tîrziu. Adunase ceva bani din speculaţii de bursă. Puţin după aceea murise şi notarul Arouet. Partea de moştenire şi-o transformă în acţiuni ale Companiei Indiilor Occidentale.

Toate îi merg bine, veniturile îi cresc, dar incidentul cu Rohan îi strică multe socoteli. O epistolă din il'zz, Pentru şi contra, e'ste o profesiune de credinţă deistă, deci anticreştină, dintre cele mai explicite.

La Dolceria Siciliana Marano di Napoli

Iată de ce a circulat multă vreme numai în manuscris, atribuită dinadins răposatului poet epicureu Chaulieu. Liga, în sfîr-şit, scrisă la Bastiiia în —, era o condamnare a'fanatismu-lui catolic care însîngerase Franţa prin războaiele religioase din secolul al XVI-lea.

Iată cu ce fel de idei şi de orientări trecea Marea Mînecii exilatul din Alegerea Angliei nu era întîmplătoare. Revoluţia burgheză înlăturase acolo, o dată cu dictatura lui Cromwell, tot ceea ce feudalismul avea mai apăsător. De la a doua izgonire a Stuar-ţilorfuncţiona în Regatul Unit un sistem parlamentar, expresie a compromisului prin care nobilimea împărţea puterea cu burghezia.

Un minimum de libertăţi civice şi individuale, participarea efectivă a clasei de mijloc la treburile publice, limitarea puterii regale şi a influenţei politice a bisericii anglicane, dar mai ales larga toleranţă religioasa din Anglia stîrneau admiraţia şi invidia intelectualităţii burgheze din Franţa. Era tocmai o perioada de pace între lucrați de la casa marano di napoli două regate, învrăjbite de cînd Wllhelm de Orania alungase de pe tronul Angliei pe socrul sau, Iacob al II-lea Stuart, primit cu braţele deschise de Ludovic al XlV-lea.

Fobiile dinastice ascundeau însă rivalitatea tenace dintre capitalismul englez şi cel francez în jurul supremaţiei în comerţul maritim dintre Europa şi coloniile americane. Sub protecţia acestei acalmii şi a cîtorva scrisori de recomandare, Voltaire păşea pe pămîntul Angliei împins de curiozitatea de a vedea la faţa locului oamenii, moravurile şi instituţiile despre care auzise numai laude.

V A folosit din plin cei aproape trei ani petrecuţi acolo şi s-a docu mentat conştiincios asupra Regatului Unit şi societăţii engleze, deşi nu a cunoscut direct decit Londra şi o parte din sud-estul insulei. Toate aceste informaţii şi impresii erau notate cu grijă. Din aceste note vor ieşi Scrisorile filozofice, publicate înreportaj asupra Angliei şi totodată critică a regimului monarho-feudal din Franţa, înapoiat, anacronic chiar în comparaţie cu libertăţile democraţiei burgheze din Marea Brilanie.

Documentarea acestui, reportaj vioi şi spiritual a fost departe de a ocupa toate orele libere ale lui Voltaire.

lucrați de la casa marano di napoli

Tot la Londra a dat o nouă versiune a poemului Liga, intitulat acum Henriada. A apărut în într-o ediţie de lux. Anii de la Londra au fost decisivi în formarea intelectuală a lui Voltaire. La debarcarea pe malurile Tamisei, era, desigur, deist, anticlerical şi partizan declarat al toleranţei.

Frecventarea saloanelor aristocratice nu favorizase însă dezvoltarea în cugetul lui a unei critici sociale şi politice. Voltaire observă, compară şi reflectează. Experienţa engleză îl transformă. De aici, accentele republicane din Brutus. De aici, mai ales, denunţările directe, atacurile lucrați de la casa marano di napoli din Scrisorile filozofice. La începutul anuluiministrul Maurepas consimte la înapoierea în patrie a exilatului de peste Canalul Mînecii.

Voltaire se preocupă îndată de valorificarea scrierilor sale de la Londra.

Bun venit la SKF

Obţine reprezentarea lui Brutus la Comedia Francezăpublică Istoria lui Carol al Xll-lea şi după multă trudă, Scrisorile filozofice O nouă tragedie, Zairacu subiect din istoria naţională şi cu elemente shakespeareene în zugrăvirea geloziei unui musulman, este îndelung aplaudată, şi autorul ei salutat ca un demn urmaş al lui Racine. Reluarea activităţii literare în Franţa nu putea să nu Juca noi neplăceri lui Voltaire.

Ministru principal era, dincardinalul Fleury, un bătrîn paşnic şi prudent. Politica economică a lui Orry, controlorul general al finanţelor, echilibrase bugetul, dăduse avînt comerţului şi adusese oarecare prosperitate în ţară. Scăderea nemulţumirii maselor populare încuraja reaeţiu-nea lui Fleury faţă de progresele spiritului critic al lilozofilor. Iată VI de ce Voltaire are din nou de suferit de pe urma scrierilor saie.

Carol al Xll-lea este interzisă sub cuvînt că Stanislas Lesczynski, regele Poloniei, socrul lui Luaovic ai XV-lea, nu făcea o figură destul de eroică in povestirea campaniilor militare ale regelui Suediei.

  • DECATHLON ►►► Echipamente, îmbrăcăminte și încălțăminte de sport
  • Forex graphics cu plăci de bollinger

Un Templu al bunului-gustmic tratat de estetică'clasică sub forma ficţiunii vizitării unui panteon al gloriilor naţionale, nemulţumi pe toţi scriitorii în viaţă criticaţi sau nu îndestul de lăudaţi.

Prigoana cea mare o dezlănţui însă în publicarea neautorizată a Scrisorilor filozofice. Ediţia, atîtea exemplare cîte putură fi confiscate, fu condamnată la ardere, iar autorul, la închisoare. Voltaire, care se afla pe atunci la Rotien, socoti prudent să ocolească Parisul. Se retrase la castelul din Cirey, în Lorena, ducat independent pe acea vreme. Cei cincisprezece ani petrecuţi la Cirey — reprezintă maturitatea lui Voltaire, cea a vî-rstei şi cea a creaţiei.

S-a bucurat acolo de condiţii bune de muncă spre a scrie noi piese de teatru şi noi poeme. Tendinţele militante ale acestora apar potenţate. Scriitorul îşi încearcă puterile în genuri noi, ca romanul filozofic şi comedia lăcrămoasă. Stringe material pentru noi opere istorice şi, mai ales, adînceşte ştiinţele naturii, observă şi experimentează, în căutarea unui teren mai sigur pentru construirea unei filozofii. Castelul din Cirey, într-o vale răcoroasă a Vosgilor, se afla nu departe de orăşelul Luneville, în care, peste un secol, va veni să studieze Mihail Kogălniceanu.

Voltaire amenaja o sală de teatru, o bibliotecă şi un cabinet de fizică — laborator am- zice a'stăzi. Deşi încă din Fleury îi anulase ordinul de arestare, Voltaire lucrați de la casa marano di napoli totuşi la Cirey, reţinut acolo de condiţiile favorabile cugetării şi scrisului.

Memoriile Asupra naturii focului, Asupra forţelor motrice, Asupra modificărilor globului nostru, ieşite pe vremea aceea din laboratorul de la Cirey, indică fenomenele asupra cărora au stăruit cei 5 raportul independenței financiare cercetători. Pe lingă observaţii juste, dacă nu cu totul noi, chiar pentru acea vreme, se întîlnesc acolo lucrați de la casa marano di napoli multe naivităţi de amator.

Oricum, contactul lui Voltaire cu ştiinţele exacte, în stadiul lor din secolul al XVHI-lea, s-a dovedit fecund: a dat o bază mai solidă filozofiei sale, apropiind-o de materialism.

Fizica i-a arătat neantul metafizicii. Două lucrări mai importante din această perioadă dau măsura certitudinilor lui în materie de explicare a lumii. Prima înfăţişează pe înţelesul tuturor Elemente ale filozofiei lui Newton.

Cealaltt este un Tratat de metafizică, scris îndar publicai mult mai tîrziu, spre sfîrşitul vieţii scriitorului. Opunînd legile gravităţii şi alte demonstraţii newtoniene celebrei cosmogonii a lui Descartes şi speculaţiilor acestui ginditor asupra pretinsului dualism al omului, Voltaire contribuie la ruinarea oricărei metafizici.

Tratatul de lucrați de la casa marano di napoli este o negare, a metafizicii în înţelesul tradiţional al cuvîntului, acela de justificare a religiilor revelate pe plan fiiozofic-idealist. Ca deist, Voltaire nu- VH meşte divinitate cauza primă a universului.

Motive finaliste — or-âuiea din lume — îi întăresc această credinţă.

lucrați de la casa marano di napoli

Divinitatea, ea insăşi, nu este o dogmă, ci o probabilitate. Creator al lurnii, zeul acesta, arhitect şi fizician, a fixat legi eterne de conducere a universului, de care a încetat să se rnai ocupe de atunci.

pornstar creampie buzele păsărică

Un suflet, suflu divin, distinct de corp? Iată una din marile aberaţii ale metafizicii idealiste! Simţim, gîndim, voim prin funcţiuni speciale ale materiei subtile din sistemul nervos.

lucrați de la casa marano di napoli

Nu o ştim încă precis, dar faptul este evident, spunea criticul. Tratatul de metafizică este suma gîndirii tui Voltaire. Tezele de acolo, schi ate încă din in epistola Pentru şi contra, vor reapărea de nenumărate ori în poe. Idei puţin originale, fiindcă principiile religiei naturale formulate de englezii Toland şi Collins se răspîndJseră mult în Franţa, ca şi senzualismul lui l.

Voltaire dă acestor teze prestigiul frazei sale sprintene, al argumentării sale limpezi. Ceea ce Montesquieu, pe timpul cînd prezenta comunicări ştiinţifice la Academia din Bordeaux, nu îndrăznise sa tragă drept concluzii fflozofice, Voltaire a făcut-o. Cîţiva ani mai tîrziu, explicarea ma-terialist-mecanicistă a materiei care gîndeşte va reapărea mai siste- matic argumentată in lucrările lui La Mettrie, ale lui Diderot, Hel-vetius şi Holbach.

Progresele ştiinţelor exacte, cele de observaţie şi cele lucrați de la casa marano di napoli, au constituit, încă din secolul al XVIII-lea, baza unei filozofii progresiste, ideologie a clasei in ascensiune a vremii, burghezia. Prin activitatea tui de la Cirey, Voltaire a fost unul din promotorii acestui aspect al Luminilor. Oricît de seducătoare vor fi fost fizica şi filozofia, marea pasiune a lui Voltaire răminea insa tot literatura.

Doar Mahomet, socotit prea îndrăzneţ, a văzut lumina rampei la Lille. Prin aceste tragedii, Voltaire işi precizează intenţiile de reînnoire a unui gen eare nu mai supravieţuia decît prin servile imitaţii după Corneille şi Racine. Voltaire înţelegea primenirea poeticii genului printr-un patos mai accentuat, produs al unor dese lovituri de teatru, printr-o acţiune rnai bogată şi mai vie.

Hamlet îi arătase efectul scenic tastatură pentru tranzacționare unui spectru, ceea ee îl determina sa folosească aeest mijloc în Semircunis.

Piesele englezeşti ii convinseseră cît de mult apreciază spectatorii decorul şi costumele. Scena devine o tribună pentru raspîndirea ideilor înaintate.

Informațiiimportante