Cum funcționează centrele de tranzacționare

Găsiți cele mai bune online broker

În conformitate cu documentele menționate, au fost elaborate următoarele proceduri operaționale: « Procedura privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa de energie electrică pentru Ziua Următoare» « Procedura Operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare», revizia 6 cu aplicare din Valoarea cumulată a obligațiilor nete de plată reprezintă suma valorilor următoare: - valoarea IDD transmise la BCR și neîncasate, - valoarea obligațiilor nete de plată din notele de cum funcționează centrele de tranzacționare zilnice pentru tranzacțiile efectuate în zilele nelucrătoare.

Garanția de validare se calculează după următorul grafic de timp: - în fiecare zi calendaristică, anterioară zilei de tranzacționare, în intervalul -pentru toți Participanții la PZU; - în cum funcționează centrele de tranzacționare zi de tranzacționare dacă este zi bancară lucrătoarepână la orapentru participanții la PZU ale căror obligații de plată au fost încasate în Contul central al PZU până la ora Facturarea Facturile se emit pentru cantitățile lunare de energie electrică livrate, în ore CET, data facturării fiind data ultimei zile a lunii de livrare și se transmit în primele trei zile lucrătoare după încheierea lunii de livrare; conținutul facturilor respectă prevederile Codului fiscal aplicabile.

cum funcționează centrele de tranzacționare

Informațiiimportante