Creșterea veniturilor suplimentare

creșterea veniturilor suplimentare

Introducere Frauda și evaziunea fiscală limitează capacitatea statelor membre de a percepe venituri și de a-și desfășura politica economică.

Actul normativ modifică procedura de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani sau până la vârsta de 3 ani pentru copilul cu handicap. Vezi aici legea apărută în Monitorul Oficial. Unele modificări normative privesc situații foarte rar întâlnite în viața socială, altele pot fi întâlnite mai frecvent. Să analizăm aceste modificări: Dacă o persoană adoptă un copil sau dacă creșterea veniturilor suplimentare persoană este numită tutore al unui copil cu vârsta de până la 2 ani sau până la 3 ani și îndeplinește condițiile generale pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, atunci are dreptul la indemnizație.

În timpul perioadelor de consolidare fiscală, când numeroase state membre trebuie să procedeze la reducerea cheltuielilor și la creșterea veniturilor, punerea în practică a politicii fiscale este și mai dificilă din cauza fraudei și evaziunii fiscale[1].

Estimările în ceea ce privește amploarea economiei subterane în UE, de aproximativ o cincime din PIB, oferă un prim indiciu cu privire la dimensiunea problemei.

Dată fiind amploarea acestui fenomen, intensificarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale nu este numai o problemă de venituri, ci și de echitate. Este important de reținut că, în general, marea majoritate a contribuabililor din UE iau măsuri pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale.

creșterea veniturilor suplimentare

Mai ales în aceste vremuri grele din punct de vedere economic, acești contribuabili corecți nu ar trebui creșterea veniturilor suplimentare suporte majorări fiscale suplimentare pentru a compensa pierderile de venit cauzate de cei care creșterea veniturilor suplimentare fraude și evaziuni fiscale. Prin urmare, accentul ar trebui să se pună pe combaterea fraudei și evaziunii fiscale. Prezenta comunicare nu abordează munca nedeclarată în sine, deși ea poate avea legături cu cazurile de evaziune fiscală creșterea veniturilor suplimentare ceea ce privește impozitele indirecte; măsurile de combatere a muncii nedeclarate au fost prezentate în COM Avantajele abordării acestor probleme pot fi semnificative.

De ce sa investesti la bursa in 2021?

Conform estimărilor, numai inițiativele recente de conformare voluntară luate ca urmare a inițiativei G20 au permis mobilizarea a 10 miliarde EUR pe o perioadă de 2 ani pentru statele membre ale UE în cauză[3]. Prin reducerea fraudei și evaziunii fiscale, statele membre își pot mări veniturile fiscale, ceea ce le va oferi, de asemenea, o mai mare marjă de manevră pentru a-și restructura sistemele fiscale într-un mod care să promoveze mai bine creșterea, conform celor subliniate în analiza anuală a creșterii pe [4].

Traducere "creșterea veniturilor" în engleză

În ultimii ani, provocarea pe care o reprezintă frauda și evaziunea fiscală a crescut considerabil. Globalizarea economiei, progresele tehnologice, internaționalizarea fraudei și interdependența rezultată a autorităților fiscale din statele membre demonstrează limitele abordărilor strict naționale și accentuează nevoia de acțiuni comune.

 • Спросила Николь у Орла.
 • На следующее утро, позавтракав, Ричард и Николь решили, что еды у них осталось маловато, а потому взяли немного меда из одного горшка.
 • Кэти очень умна, и когда все мы исчезли, вполне могла самостоятельно собрать воедино все части головоломки.
 • Берусь отстоять первые четыре часа.

Prin urmare, la 2 martieConsiliul European a invitat Consiliul și Comisia să elaboreze rapid modalități concrete de îmbunătățire a luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, inclusiv în ceea ce privește țările terțe, și să prezinte un raport până în luna iunie Creșterea veniturilor suplimentare aprilie, Parlamentul European a adoptat o creșterea veniturilor suplimentare în care se reiterează necesitatea urgentă de a se lua măsuri în acest domeniu.

O creștere a eficienței creșterea veniturilor suplimentare eficacității colectării impozitelor este, așadar, crucială. Problemele ridicate de frauda și evaziunea fiscală trebuie abordate la trei niveluri: în primul rând, trebuie îmbunătățită colectarea impozitelor în fiecare stat membru.

Что за багги. - спросила Николь, поглядев на Эпонину.

În al doilea rând, se preconizează necesitatea de a intensifica cooperarea transfrontalieră dintre administrațiile fiscale ale statelor membre. În al treilea rând, UE trebuie să adopte o politică clară și coerentă față de țările terțe, pentru a putea să promoveze standardele sale la nivel internațional și să asigure condiții de concurență creșterea veniturilor suplimentare.

Cooperarea la nivelul UE are o valoare adăugată în fiecare dintre aceste trei domenii.

Prezenta comunicare subliniază modul în care respectarea obligațiilor fiscale poate fi îmbunătățită, iar frauda și evaziunea fiscală pot fi reduse, printr-o mai bună utilizare a instrumentelor existente și prin adoptarea propunerilor în curs de elaborare ale Comisiei. Aceasta identifică, de asemenea, domeniile în care coordonarea sau luarea de măsuri legislative suplimentare ar fi în beneficiul UE și al statelor membre.

creșterea veniturilor suplimentare

Aceste măsuri nu trebuie să vizeze doar activități frauduloase și evaziunea fiscală, ci și planificarea fiscală agresivă. Planificarea fiscală agresivă include recursul la operațiuni sau structuri artificiale și exploatarea neconcordanțelor dintre sistemele fiscale, soldându-se cu subminarea normelor fiscale ale statelor membre și exacerbarea pierderii de venituri fiscale. O colectare a impozitelor mai eficace în statele membre Statele membre dețin suveranitatea deplină asupra perceperii impozitelor lor, asupra funcționării și coerenței legislației și administrațiilor lor fiscale, asupra colectării impozitelor și a luptei împotriva fraudei fiscale.

Cu toate acestea, măsurile luate la nivel național sau lipsa lor au un impact direct asupra funcționării pieței interne în general, deoarece pot să denatureze creșterea veniturilor suplimentare dintre întreprinderile din UE, precum și asupra capacității statelor membre de a-și îndeplini angajamentele luate în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere. Acest lucru a fost evidențiat și de G Colectarea ineficientă și ineficace a impozitelor împiedică consolidarea fiscală corectă și ambițioasă.

 • А тем более занятого повседневными делами Вселенной.
 • creșterea veniturilor - English translation – Linguee
 • creșterea veniturilor - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
 • EUR-Lex - DC - RO
 • Поглядите-ка на эту фреску, - воскликнула она, обращаясь к остальным.
 • Учитывая невероятную сложность Узла, трудно представить, что его можно миллиарды раз продублировать в каком-то огромном космическом сборочном цехе.
 • Во сне Николь как будто бы заметила человеческий силуэт в лесу позади трех октопауков и позвала: - Элли, это .

Unui număr de zece state membre le-au fost adresate recomandări specifice[7]. Consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii conform celor precizate în unele recomandări specifice fiecărei țări va contribui la creșterea veniturilor fiscale și, prin urmare, va sprijini reformele structurale necesare.

De asemenea, ea poate să le ofere sprijin statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a altor recomandări privind impozitarea favorabile creșterii, inclusiv reducerea costurilor legate de respectarea normelor fiscale pentru întreprinderi.

creșterea veniturilor suplimentare

Din datele privind ponderea veniturilor din TVA în statele membre reiese amploarea veniturilor insuficient colectate. În timp ce cotele reduse și scutirile de TVA oferă o explicație parțială pentru acest ecart, faptul că statele membre colectează doar o parte din veniturile teoretice din TVA se datorează tot evaziunii fiscale. Pentru viitor, este nevoie de un succesor eficient al programului FISCALIS, pentru a îmbunătăți funcționarea corespunzătoare a sistemelor de impozitare de pe piața internă.

Comisia consideră totodată că este important să sprijine în continuare statele membre în ceea ce privește creșterea veniturilor suplimentare deficiențelor inerente din cadrul administrațiilor lor fiscale și să le asiste în soluționarea problemelor specifice, să asigure un schimb eficace de bune practici și, de asemenea, să elaboreze metodologii de analiză comparativă pentru a evalua funcțiile esențiale ale colectării impozitelor și ale controalelor.

O mai bună cooperare transfrontalieră între administrațiile fiscale ale UE Procesul de integrare europeană a dus la o mai bună integrare a economiilor din toate statele membre, cu volume ridicate de tranzacții transfrontaliere și cu diminuarea costurilor și a riscurilor legate de aceste tranzacții.

52012DC0351

La rândul său, acest lucru a lansat provocări suplimentare pentru administrațiile fiscale naționale în materie de cooperare și de schimb de informații. Utilizarea optimă a instrumentelor juridice existente Cooperarea transfrontalieră dintre administrațiile fiscale ale statelor membre poate fi cu adevărat eficace numai pe baza unei încrederi reciproce și a solidarității între statele membre.

creșterea veniturilor suplimentare

Numai dacă vor fi pregătite să se ajute reciproc, statele membre vor putea beneficia din plin de avantajele oferite ce este într- o opțiune de furnizor cooperare. Experiența Directivei privind impozitarea veniturilor din economii [11] demonstrează beneficiile unei astfel de cooperări.

În medie, țările de origine trimit în fiecare an către țările de rezidență peste 4 milioane de înregistrări, ceea ce reprezintă, în medie, 20 de miliarde EUR de venituri din economii.

În ultimii ani, s-au adoptat o serie de instrumente juridice importante pentru cooperarea administrativă, atât pentru impozitele directe, cât și indirecte[12]. Cu toate acestea, nu s-a ajuns încă la o utilizare eficace și cuprinzătoare a acestora de către statele membre.

creșterea veniturilor suplimentare

Comisia sprijină statele membre în eforturile lor, prin punerea la dispoziția acestora a unor instrumente practice și a instrumentelor de care au nevoie pentru a se angaja într-o cooperare administrativă eficace. Comisia a elaborat deja formatele electronice pentru schimbul de informații, fiind de asemenea necesară actualizarea în permanență și extinderea la alte tipuri de venit a unor canale de comunicare securizate.

Looking ahead, this could constrain revenue growthreinforcing the need for expenditure restraint if the United Kingdom is to achieve an improvement in the fiscal balance. Acestia beneficiaza de strategii viabile, acestea fiind bazele unei dezvoltari pentru un avantaj competitiv si durabil, cresterea veniturilor, a eficientei operationale si a profitabilitatii pe termen lung. Clients benefit from our reliable strategies as they form the foundations for sustainable competitive advantage, revenue growthoperational efficiency and long-term profitability. Centralizarea traficului "Railbarge" făcea posibilă optimizarea modelului operațional și creșterea veniturilor, deoarece manipulările efectuate până în acel moment de către terți au putut fi integrate în grup. The centralisation of 'Railbarge' traffic allows optimisation of the operational model, and an increase in creșterea veniturilor suplimentareas handling undertaken there up till then by third parties could be integrated into the group.

Comisia va monitoriza îndeaproape aplicarea corectă de către toate statele membre a normelor și procedurilor stabilite de comun acord. Alte modalități concrete de a spori cooperarea 3. Consolidarea instrumentelor existente La 13 noiembrieComisia a adoptat o propunere de modificare a Directivei privind impozitarea veniturilor din economii, în vederea eliminării lacunelor existente și a unei mai bune combateri creșterea veniturilor suplimentare evaziunii aplicația telegram pentru mac osx. Cele două lacune principale identificate au fost utilizarea structurilor intermediare neimpozitate pentru a disimula beneficiarul efectiv real și recursul la instrumente și la alte produse financiare inovatoare de exemplu produsele cu amănuntul structurate și pachetele de investiții sub formă de poliță creșterea veniturilor suplimentare asigurare care nu sunt reglementate de directivă.

Informațiiimportante